สอบปลายภาค 1/62

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถํมภ์ จัขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2562

อ่านต่อ
อบรม Everyone can create

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน Everyone can Create ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 เป็นการอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมตัดต่อวิดีโอได้ใน ipad เพื่อเป็นเรียนรู้และรองรับการประกอบอาชีพต่อไปมนอนาคต

อ่านต่อ