ช่วยโหวตให้เด็กๆหน่อยนะ

  http://thanachartcsr.com/thaiculture/activity/vote_2017/culture.php  

อ่านต่อ
รัฐมนตรี พม. เยี่ยมร.ร.

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน วันที่ 7 สิงหาคม 2560

อ่านต่อ
เอกสารการอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารด้านการออกแบบและการเรียนรู้และจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมอาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 1. การเลื่อนวิทยฐานะและพัฒนาครูแนวใหม่ โดย ดร.ฉรัต ไทยอุทิศ 2. PLC สำหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ โดย ดร.สมพร

อ่านต่อ
อบรมสมรรถนะครู

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และผู้บริหารด้านการออกแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสำเร็จ วันที่ 5-6 ส.ค.2560

อ่านต่อ
อบรม it challenge

นางสาวสุภาวดี มาเที่ยง และนางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์ เข้าค่ายครั้งที่1 เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน it challenge 2017 ที่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.2560 โดยมีครูนฤมล สุวามิน เป็นผู้ดูแล

อ่านต่อ