ข้อมูลใหม่สำหรับ download

1. รายชื่อนักเรียน ปี 2560 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=54 2. แผนการเรียน ม.4-6 ปี 2560 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=51 3. แผนการเรียนประถม ปี 2560 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=52 4. แผนการเรียน ม.1-3 ปี 2560 http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=53

อ่านต่อ