แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียนและแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน และแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว สามาถโหลดได้ที่นี่ หรือเข้าไปในเว็ปไซต์ แล้วกดปุ่ม คลังข้อมูล แล้วเลือกแบบฟอร์ม หรือโหลดผ่านทางเฟสบุ๊ค แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=43 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=44

อ่านต่อ