การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59 สามารถเลือก download ได้ทั้งไฟล์ .docs หรือ .pdf จาก 1. กดปุ่ม คลังข้อมูล > ประกันคุณภาพ > 2. เลือกประเภท download ต้องการ .docx สามารถแก้ไขได้ เลือก การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59 .docx หรือต้องการ .pdf อ่านอย่างเดียว เลือก การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59 .pdf  

อ่านต่อ