ทะเบียนการใช้สื่อ

ครูสามารถดาวโหลดทะเบียนการใช้สื่อได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือกดเลือกที่ คลังข้อมูล>แบบฟอร์ม MediaDetail

อ่านต่อ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถกดดูได้จากลิงค์ด้านล่าง แจ้งเรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ลงวันที่ 11 ต.ค.59(1)

อ่านต่อ
เปิดเทอม 2/2559

กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อ