มอบกล่องทีวีดิจิตอล

ช่อง 5 ร่วมกับ บ.สามารถวิศวกรรม จำกัด มอบกล่องทีวีดิจิตอลให้กับโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559  

อ่านต่อ
ดูหนังรอบการกุศล

สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดภาพยนตร์การกุศลเรื่อง เบนเฮอร์ เพื่อให้ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้ชมภาพยนตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ
ค่ายวิทย์คณิตคิดบูรณาการณ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทย์-คณิตคิดบูรณาการขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้นำวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ จัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ
ยินดีกับผอ.สศศ.คนใหม่

วันที 17 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คนใหม่นางญาณกร จันทหาร

อ่านต่อ
อบรมพัฒนาวิชาชีพ

กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 1 จัดอบรมครู ตามโครงการพัฒนางานวิชาการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอน วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

อ่านต่อ
สนุกกับการปั้นดินเหนียว

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ Joetsu university education ,Japan จัดกิจกรรม สนุกกับการปั้นดินเหนียว Love and Faces ให้นักเรียนได้สนุกกับการปั้นมือ i love you และปั้นหน้า จัดขึ้นในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ
นิทรรศการศิลปะ “ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ” 

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ” แสดงผลงานศิลปะของเด็กหูหนวก ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

อ่านต่อ
นักเรียนรางวัลพระราชทาน 58

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรินภรณ์  ทองจำนงค์ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ความภูมิใจและความสุขของคนทั้งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

อ่านต่อ