ค่ายเยาวชนพิการ it

นายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมค่ายเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 มิย 59-1 กค59

อ่านต่อ
วันสุนทรภู่59

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 มีการให้ความรู้ และการแสดงของนักเรียน จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
พิธีไหว้ครู59

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ