มะม่วงพระราชทาน

ผู้แทนพระองค์นำมะม่วงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาพระราชทานให้แก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 4 กระจาด ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

อ่านต่อ
มอบเครื่องช่วยฟัง

พิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สโมสรไลออนส์นครหลวงกรุงเทพและบริษัทสำนักงานปิติเสรี จำกัด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สามารถดูภาพอื่นๆได้ ผ่านทาง facebook fanpage ของโรงเรียน

อ่านต่อ
วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 59

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร

อ่านต่อ
แข่งขันมารยาทกับธนาคารธนชาต

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ แข่งขันมารยาทของธนาคารธนชาตและจะไปรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

อ่านต่อ
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 1.เด็กหญิงวรินภรณ์  ทองจำนงค์    รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 2.นางสาวบัวชมพู  ศรีวิรัช  รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.นางสาวนวกัญรัตน์  โพธิผล     รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่านต่อ
กลุ่มช่างเสียง มอบเงินให้โรงเรียน

โครงการเสียงที่อบอุ่นและโครงการกฐินผ้าป่า สัมมนาบุญ มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานสัมมนาบุญ สัญจร “MIXER&MIXING On TOUR BY Te Soundman and Jack Soundgood” จัดโดย กลุ่มช่างเสียงสยาม จำนวน 350,470 บาท วันที่ 4 พฤศภาคม 2559 ณ วัดกลางคูเวียง จ.นครปฐม

อ่านต่อ