ค่ายลูกเสือ 58

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัม์ ได้จัดการเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2559

อ่านต่อ