ซ้อม BIKE FOR DAD

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดกิจกรรม ซ้อมปั่นเพื่อพ่อ bike for dad. เพื่อเตรียมตัวก่อนร่วมปั่น bike for dad

อ่านต่อ