นำเสนอผลงานวิจัย งาน ICSE2015

ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการด้านการศึกษาพิเศษนานาชาติ ครั้งที่ 1. The 1st. International conference on special education 2015,Thailand 28-30 July 2015

อ่านต่อ
ตัวแทนมอบมาลัยงาน ICSE 2015

นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียน มอบมาลัยแก่รองนายกรัฐมนตรีกระทรวงศธ. นายยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ เนื่องในพิธีเปิดงาน ICSE. 2015 สัมมนาอินเตอร์เนชั่นแนลด้านการศึกษาพิเศษ ในภูมิภาคอาเซี่ยน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

อ่านต่อ
บำเพ็ญประโยชน์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชกุศล เนื่องในวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.58

อ่านต่อ
ธ.กรุงศรีจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ธ.กรุงศรีมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการออม กับนักเรียนประจำโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ในวันที่ 18 ก.ค.

อ่านต่อ
รายงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สามารถโหลดดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

อ่านต่อ

นักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี มาอบรมการทำอาหารบาบีคิว ให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

อ่านต่อ