งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ มีนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคมาแข่งขันในระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 และโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้เป็นสถานที่แข่งขัน 47 รายการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 58

อ่านต่อ
ค่ายลูกเสือสำรอง

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 57 ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ในวันที่ 20 ก.พ. 58

อ่านต่อ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ปี 57 กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ

สาธารณสุขศูนย์ 38  (จิ๊ด แสงทองบำเพ็ญ) ร่วมกับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ประจำปี 2557

อ่านต่อ
บ.S&P นำเค้กมาให้นักเรียน

บ.S&P นำเค้กมามอบให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่  21 มกราคม 2558

อ่านต่อ