งานวันวิชาการ 57

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดงานวันวิชาการขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2558

อ่านต่อ
การใช้ห้องประชุมจัดงานต่างๆ

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ห้องประชุมจัดงานต่างๆ

อ่านต่อ
ร่วมงานวันเด็ก 58

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ฯ ได้พานักเรียนร่วมงานวันเด็ก ตามสถานที่ต่างๆ เช่น TOT และพาตัวแทนนักเรียนพบนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 10 มกราคม 2558

อ่านต่อ
กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 ขึ้นในวันที่ 9 ม.ค. 2558

อ่านต่อ
การประชุมของโรงเรียน

การประชุมของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

อ่านต่อ
ออกกำลังกาย

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนออกกำลังกาย โรงเรียนได้ให้นักเรียนออกกำลังกายทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ

อ่านต่อ
นิทรรศกาล NASA

นักเรียนไปดูนิทรรศการนาซ่า ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว

อ่านต่อ
คริสต์มาส

โรงเรียนได้มีการให้ความรู้เรื่องวันคริสต์มาส และจัดกิจกรรมให้ซานตาครอสมาแจกขนมให้เด็กๆ ในวันที่ 25 ธ.ค.57

อ่านต่อ