ค่ายคุณธรรม 57

โรงเรียนได้จัดค่ายคุณธรรม ในวันที่ 24-26 ธ.ค.57 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นคนไทย ให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนมุสลิมได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้อิสลามเบื้องต้นเพิ่่มเติม

อ่านต่อ
เยี่ยมชม-ศึกษาดูงานโรงเรียน

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอน หรือด้านต่างๆของโรงเรียน

อ่านต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะกับนักเรียน มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้มากที่สุด

อ่านต่อ
ตรวจวัดการได้ยิน

โรงเรียนได้ให้บริการการตรวจวัดการได้ยิน และตรวจเช็คเครื่องช่วยฟังให้กับนักเรียน

อ่านต่อ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของโรงเรียน

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ทำเพื่อคนอื่น

อ่านต่อ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

อ่านต่อ
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ
Page 1 of 212