กิจกรรมหน้าแถว 10 พ.ย. 57

กิจกรรมหน้าแถว 10พ.ย.57 ครูเวรประจำวันพบนักเรียนหน้าแถว ทุนการศึกษา นักเรียนคนใดที่ได้รับทุนการศึกษาให้รับผิดชอบติดตามข่าวสารจากครูนิศานาถ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมารร. ในวันพรุ่งนี้ ให้นักเรียนป.6ที่ไปทัศนศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชออกมาเล่าเรื่องการไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่นั่น. รองฯ ณัฏฐนิธิ ได้นำนักเรียนที่จะเป็นคณะกรรรมการสภานักเรียนมาแนะนำตัว และอบรมระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการนักรียน

อ่านต่อ