นำเสนอนวัตกรรม

20190507_105213

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรีบนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 7-8 พ.ค. 62

https://www.facebook.com/720652497962252/posts/2638134382880711/

20190507_105213 20190507_111650 20190507_145929