คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564

129903217_4089026127791522_8466632480832548693_o

129903217_4089026127791522_8466632480832548693_o

130228770_4086575184703283_1692839449669106174_n

สำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารกลางวันพระราชทาน และสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพัชรกิติยาภาฯ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

7272

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้จากด้านล่าง

รับสมัครนักการภารโรง
2.2 MB
192 Downloads
Details

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้จากด้านล่าง

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
2.3 MB
225 Downloads
Details

fbf18ceee2f9346fc789b385cf5da317

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

อาทิ “การเลิกทาส” ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

 

เชิญร่วมการเเข่งขัน แอโรบิก ประจำปีการศึกษา 2563

15151

15151

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่เเนบมานี้

https://s.docworkspace.com/d/AChZjym394w7yoen4JSnFA?fbclid=IwAR02fXilULK1Qi5trYe6x1XWRjVe2EQWcyoMRuAAs27z-g4eqfjagwXMpEk

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

117389821_3726548524039286_561521603691019385_o