ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

201702180950501000 201702180950501001 201702180950501002 201702180950501003 201702180950501004 201702180950501005

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59
สามารถเลือก download ได้ทั้งไฟล์ .docs หรือ .pdf จาก

1. กดปุ่ม คลังข้อมูล > ประกันคุณภาพ >

2. เลือกประเภท download
ต้องการ .docx สามารถแก้ไขได้
เลือก การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59 .docx
หรือต้องการ .pdf อ่านอย่างเดียว
เลือก การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน59 .pdf

 

คำขวัญวันเด็ก 2560

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

พรปีใหม่

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอมอบเพลง พรปีใหม่ ให้กับทุกท่าน
ขอให้ปี 2560 ได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีสุขภาพแข็งแรง เจริญในหน้าที่การงาน

เพลง Merry Christmas

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้มีความสุขทุกๆ คน

ทะเบียนการใช้สื่อ

ครูสามารถดาวโหลดทะเบียนการใช้สื่อได้จากลิงค์ด้านล่าง หรือกดเลือกที่ คลังข้อมูล>แบบฟอร์ม

MediaDetail

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถกดดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

แจ้งเรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ลงวันที่ 11 ต.ค.59(1)