กิจกรรมวันเด็ก

1798119_975043769189789_3021653725572027811_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2558 ขึ้นในวันที่ 9 ม.ค. 2558

การประชุมของโรงเรียน

10404465_938734816154018_2611381505423739448_n

การประชุมของโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

ออกกำลังกาย

10313465_939142646113235_8405471367392748793_n

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียนออกกำลังกาย โรงเรียนได้ให้นักเรียนออกกำลังกายทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ

นิทรรศกาล NASA

10898143_972162339477932_3734205185300906429_n

นักเรียนไปดูนิทรรศการนาซ่า ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว

คริสต์มาส

10440261_962709117089921_5246911352729215189_n

โรงเรียนได้มีการให้ความรู้เรื่องวันคริสต์มาส และจัดกิจกรรมให้ซานตาครอสมาแจกขนมให้เด็กๆ ในวันที่ 25 ธ.ค.57

ค่ายคุณธรรม 57

10675508_962692823758217_3495209540498479015_n

โรงเรียนได้จัดค่ายคุณธรรม ในวันที่ 24-26 ธ.ค.57 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความสำนึกในการเป็นคนไทย ให้กับนักเรียน ในส่วนของนักเรียนมุสลิมได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้เรียนรู้อิสลามเบื้องต้นเพิ่่มเติม

เยี่ยมชม-ศึกษาดูงานโรงเรียน

10842107_956838047677028_3012976751055770112_o

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอน หรือด้านต่างๆของโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1980139_938087816218718_5489634303586055665_o

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะกับนักเรียน มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้มากที่สุด