สอบปลายภาค 1/62

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถํมภ์ จัขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2562

1568613422749

อบรม Everyone can create

20190915_171659

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน Everyone can Create ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 เป็นการอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมตัดต่อวิดีโอได้ใน ipad เพื่อเป็นเรียนรู้และรองรับการประกอบอาชีพต่อไปมนอนาคต

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Download กดที่นี่ http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=380

 

นำเสนอนวัตกรรม

20190507_105213

โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรีบนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันที่ 7-8 พ.ค. 62

https://www.facebook.com/720652497962252/posts/2638134382880711/

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

king10

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

FB_IMG_1556981088746

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการฝึกทักษะและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก

inspiration

คำศัพท์สำหรับการแข่งขันสะกดนิ้วมือ ASL ประจำปี 2562

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=373

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=374