เอกสารการอบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารด้านการออกแบบและการเรียนรู้และจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมอาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

1. การเลื่อนวิทยฐานะและพัฒนาครูแนวใหม่ โดย ดร.ฉรัต ไทยอุทิศ

การเลื่อนวิทยฐานะและพัฒนาครูแนวใหม่ โดย ดร.ฉรัต
8.2 MB
222 Downloads
Details

2. PLC สำหรับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ โดย ดร.สมพร

PLC การทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
801.3 KB
970 Downloads
Details

อบรมสมรรถนะครู

20170805_093719

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครู และผู้บริหารด้านการออกแบบการเรียนรู้และจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสำเร็จ วันที่ 5-6 ส.ค.2560

อบรม it challenge

20170804_135324

นางสาวสุภาวดี มาเที่ยง และนางสาววชิราภรณ์ ทองจำนงค์ เข้าค่ายครั้งที่1 เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน it challenge 2017 ที่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.2560 โดยมีครูนฤมล สุวามิน เป็นผู้ดูแล

สารสนเทศ 2559

ขอเผยแพร่ สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

สารสนเทศ 2559 (Word)

http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=56

สารสนเทศ 2559 (Pdf)

http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=55

ข้อมูลใหม่สำหรับ download

1. รายชื่อนักเรียน ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=54

2. แผนการเรียน ม.4-6 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=51

3. แผนการเรียนประถม ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=52

4. แผนการเรียน ม.1-3 ปี 2560
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=53

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

099099-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

083083-2

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกว่ายน้ำ

055