คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ฉบับภาษามือ) โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

256769242_5155242874503170_9114912492106421227_n

256769242_5155242874503170_9114912492106421227_n

แสดงความยินดีกับ ผอ.ปนัดดา วงค์จันตา หลังจากเข้ารับพระราชทานรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า

257223989_5123418777685580_7474270778425943950_n

ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 3 ปีติดต่อกัน

252645535_5093032557390869_4979457341563269189_n

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน
คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อวีดิทัศน์ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″
ในชื่อเรื่อง “เราพร้อม”รับชมผลงานได้ที่ลิงค์นี้

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

240985934_4886465181380942_4651286814427014239_n

144669815_4237120032982130_2600007100851210613_n

144669815_4237120032982130_2600007100851210613_n

12 สิงหาคม 2564

พระพันปี 64 Final

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเเละบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์