ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

10626376_950735024953997_5336593763602561709_o

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ของโรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา

10641013_949752368385596_6868909227816105392_n

กิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้นักเรียนมีจิตอาสา ทำเพื่อคนอื่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

1492528_950244485003051_8090220703618661308_o

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Father-Day01

คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ พระรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานชนะเลิศโครงการ SPACE ART CONTEST

ArtContest2014TopImage_0

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตราภา สมศรี (ระดับมัธยม) และเด็กหญิงณิชกุล ธีรวิทยานุวงศ์ (ระดับประถม) นักเรียนที่ส่งภาพแข่งขันโครงการ SPACE ART CONTEST 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี 2557

10005864_942188579141975_3218852990523005833_o

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ณ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 26 – 28 พ.ย. พ.ศ. 2557 เพื่อฝึกความอดทน ความสามัคคีและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน

อบรมวิชาชีพกับนักเรียนและผู้สนใจ

10750334_939701662724000_4220923303477445755_o

โรงเรียนได้มีการอบรมการทำอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแล้วบุคคลที่สนใจได้มีความรู้เพิ่ม เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

ทำกิจกรรมร่วมกันกับ KMUTT

1557468_941685595858940_8921496079690586816_n

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาจัดกิจกรรมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้และกิจกรรมสันทนาให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออก ในวันที่ 21 พ.ย. 57