เตรียมห้องต้อนรับเปิดเทอม

1430924961655

ครูและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกันเตรียมห้องเรียนแหล่งเรียนรู้. ต้อนรับนักเรียนเปิดเทอมใหม่

ต้อนรับอาสาสมัครญี่ปุ่น

1430445804427

ผู้บริหาร ครูโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. รับอาสาสมัครญี่ปุ่นจากอวค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น(JICA). วันที่30เมษายน2558 ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ

สัมมนาวิชาการด้านล่ามภาษามือในการประชุมนานาชาติ

1430282073956

สัมมนาวิชาการด้านล่ามภาษามือในการประชุมนานาชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศขิงอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่ามภาษามือและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนรสชสุดาฯ วันที่ 28-29 เม.ย.58

สอนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่

1429867703133

โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์. จัดการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2558 ช่วงซัมเมอร์

อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

1429685457625

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้ส่งครูอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-24 เม.ย. 58 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมโหวตให้คะแนนคลิปวิดีโอ

ขอเชิญชวนร่วมโหวตให้คะแนน โดยกดLike คลิปวีดีโอของศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสตูล เรื่อง ขาเทียมเปลี่ยนชีวิตจังหวัดสตูล ในการชิงรางวัล Poppula Vote ผ่านทางเฟสบุ๊คหน้าเพจรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี

http://www.facebook.com/PrincessMahaChakriAward

ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2558

 

คณะทำงาน Semeo-sen รดน้ำดำหัว ปีใหม่สงกรานต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

1428596259555

คณะทำงาน Semeo-sen. รดน้ำดำหัว ปีใหม่สงกรานต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2558

scan0087

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ป.1 ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558