ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรม

DSC_0182

ครูและนักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมและทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 มกราคม 2559

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ประทานเลี้ยงอาหารและสิ่งของ

DSC_0113

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานเลี้ยงอาหารและประทานสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 25 มกราคม 2559

ปฏิญาณตน

FB_IMG_1452991526346

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู

ภาษามือคอนเทสต์

FB_IMG_1452961064727

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดภาษามือเพลง กิจกรรมภาษามือเพลงคอนเทสต์ ซึ่งปีนี้ใช้เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดขึ้นในวันที่15 มกราคม 2559

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงมัธยม

กราฟส่วนสูงมัธยม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงประถม

กราฟส่วนสูงประถม

ผลการวัดส่วนสูงนักเรียนระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2558

ส่วนสูงอนุบาล

กราฟส่วนสูงอนุบาล

ผลการชั่งน้ำหนักนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ชั่งนนมัธยม58

กราฟชั่งนนมัธยม58