นิทรรศการศิลปะ “ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ” 

1471099780515

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ” แสดงผลงานศิลปะของเด็กหูหนวก ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน 58

13680697_1069951416428153_3257054225640590983_n

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรินภรณ์  ทองจำนงค์
นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

ความภูมิใจและความสุขของคนทั้งโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

เพลงภาษามือ สดุดีเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์

 

ค่ายเยาวชนพิการ it

13557710_1299607236733439_2617861159844933993_n

นายสุวัชร เอื้อไพบูลย์ นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ เข้าร่วมค่ายเยาวชนพิการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 มิย 59-1 กค59

วันสุนทรภู่59

13507108_1299476683413161_3604219683960272617_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559 มีการให้ความรู้ และการแสดงของนักเรียน จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

พิธีไหว้ครู59

DSC_0981

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

DSC_0845

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ในหลวงของแผ่นดิน