พิธีไหว้ครู59

DSC_0981

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

DSC_0845

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ในหลวงของแผ่นดิน

มะม่วงพระราชทาน

1464685007522

ผู้แทนพระองค์นำมะม่วงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาพระราชทานให้แก่คณะครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 4 กระจาด

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

มอบเครื่องช่วยฟัง

FB_IMG_1464272843679

พิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้กับนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สโมสรไลออนส์นครหลวงกรุงเทพและบริษัทสำนักงานปิติเสรี จำกัด ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สามารถดูภาพอื่นๆได้ ผ่านทาง facebook fanpage ของโรงเรียน

วันมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง 59

image

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร

แข่งขันมารยาทกับธนาคารธนชาต

1463223568785

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลระดับชาติ แข่งขันมารยาทของธนาคารธนชาตและจะไปรับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

รร พระราชทาน copy

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ได้รับรางวัลชมเชย
สถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558