ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาววรินภรณ์ ทองจำนงค์
นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

240985934_4886465181380942_4651286814427014239_n