Category Archives: ประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียนและแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน และแบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
สามาถโหลดได้ที่นี่ หรือเข้าไปในเว็ปไซต์ แล้วกดปุ่ม คลังข้อมูล แล้วเลือกแบบฟอร์ม
หรือโหลดผ่านทางเฟสบุ๊ค

แบบฟอร์มอ่านคิดวิเคราะห์ผู้เรียน
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=43

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียนหน้าเดียว
http://www.setsatian.ac.th/2015/?wpfb_dl=44

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับนักเรียน

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

201702180950501000 201702180950501001 201702180950501002 201702180950501003 201702180950501004 201702180950501005

คำขวัญวันเด็ก 2560

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
“เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

พรปีใหม่

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ขอมอบเพลง พรปีใหม่ ให้กับทุกท่าน
ขอให้ปี 2560 ได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีสุขภาพแข็งแรง เจริญในหน้าที่การงาน

เพลง Merry Christmas

สุขสันต์วันคริสต์มาส ขอให้มีความสุขทุกๆ คน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สามารถกดดูได้จากลิงค์ด้านล่าง

แจ้งเรื่องประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ลงวันที่ 11 ต.ค.59(1)

เปิดเทอม 2/2559

กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559