Category Archives: ประชาสัมพันธ์

บ.S&P นำเค้กมาให้นักเรียน

20150121_143129

บ.S&P นำเค้กมามอบให้นักเรียนรับประทาน ในวันที่  21 มกราคม 2558

งานวันวิชาการ 57

1465810_977518008942365_9122249930942808731_o

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ ได้จัดงานวันวิชาการขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2558

เยี่ยมชม-ศึกษาดูงานโรงเรียน

10842107_956838047677028_3012976751055770112_o

โรงเรียนได้ให้การต้อนรับคณะต่างๆ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการเรียนการสอน หรือด้านต่างๆของโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

1980139_938087816218718_5489634303586055665_o

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะกับนักเรียน มีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ได้มากที่สุด

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

1492528_950244485003051_8090220703618661308_o

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงประทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

ขอแสดงความยินดีกับผลงานชนะเลิศโครงการ SPACE ART CONTEST

ArtContest2014TopImage_0

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตราภา สมศรี (ระดับมัธยม) และเด็กหญิงณิชกุล ธีรวิทยานุวงศ์ (ระดับประถม) นักเรียนที่ส่งภาพแข่งขันโครงการ SPACE ART CONTEST 

อบรมวิชาชีพกับนักเรียนและผู้สนใจ

10750334_939701662724000_4220923303477445755_o

โรงเรียนได้มีการอบรมการทำอาชีพต่างๆ เพื่อให้นักเรียนแล้วบุคคลที่สนใจได้มีความรู้เพิ่ม เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป