ไฟล์ข้อมูลการอบรม LogBook และ PLC

ไฟล์ข้อมูลการอบรม LogBook และ PLC โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ ในวันที่ 30 ต.ค.60
-PLC การทำวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PLC การทำวิทยฐานะเกณฑ...

-ตัวชี้วัดการประเมินแบบใหม่60
ตัวชี้วัดการประเมินแบ...

-วิธีบันทึกLogBookTeacher60
วิธีบันทึกLogBookTeac...

-หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่60
หลักเกณฑ์การเลื่อนวิท...

-ไฟล์กรอกLogBookTeacher
ไฟล์กรอกLogBookTeache...