12 สิงหาคม 2564

พระพันปี 64 Final

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนเเละบุคลากรโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์