รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ

309545846_530740692388884_4877976105252589448_n

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชุปถัมภ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อเด็ก เยาวชน และผู้พิการ ภายใต้โครงการ “เยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราชและวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ309545846_530740692388884_4877976105252589448_n 310438188_530740672388886_3648935807710463269_n