โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง 30 เมษายน 2564

149410438_4280197845341015_3653518516752704421_o

149410438_4280197845341015_3653518516752704421_o