โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – จนถึง 30 เมษายน 2564

152012987_4292272600800206_4688655226243097213_n

152012987_4292272600800206_4688655226243097213_n