โครงการสัมมนาวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 วันที่ 2มิถุนายน2563

82342851_3516242425069898_1294046463436783616_o83539699_3516246025069538_1270786273476345856_o

100671810_3516251861735621_8729973546874306560_o101286437_3516244365069704_8871518446131609600_o