อบรม Everyone can create

20190915_171659

โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน Everyone can Create ในวันที่ 14-15 กันยายน 2562 เป็นการอบรมให้นักเรียนระดับมัธยมตัดต่อวิดีโอได้ใน ipad เพื่อเป็นเรียนรู้และรองรับการประกอบอาชีพต่อไปมนอนาคต

20190915_16281320190915_131501 20190915_134554 20190914_140602 20190914_102050 20190915_134615