สอบปลายภาค 1/62

การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถํมภ์ จัขึ้นในวันที่ 16-17 กันยายน 2562

1568613422749