รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

22

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ ในชื่อผลงาน “การจัดการเรียนรู้แบบ STEAM ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยใช้กล่อง STEAM SET BOX”

22