รองชนะเลิศอันดับ 1การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

148977259_4272383742789092_4149496300878879554_o

148977259_4272383742789092_4149496300878879554_o