ปฏิญาณตน

FB_IMG_1452991526346

คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเนื่องในวันครู

FB_IMG_1452991468452 FB_IMG_1452991473587 FB_IMG_1452991519107 FB_IMG_1452991530440