นักเรียนเลือกหัวหน้าและคณะกรรมการกลุ่มสี เพื่อทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมหน้าเสาธงและเวรประจำวันร่วมกับคุณครู

284175361_5764375823589869_8792088861153230773_n

282647218_5764375400256578_2512662070828606508_n284131944_5764373306923454_3570716413564220755_n284175361_5764375823589869_8792088861153230773_n