ชนะเลิศอันดับ 1การประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

150019589_4272381812789285_3594991834724527834_o

150019589_4272381812789285_3594991834724527834_o