ความภาคภูมิใจของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คือ นักเรียน ครู บุคลากร มีความสุข เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี

283843154_5759910944036357_1795045047625474030_n

283843154_5759910944036357_1795045047625474030_n (1)283805320_5759910920703026_4312212925575298446_n (1)283833856_5759910970703021_9045670707964786093_n