ครูดี โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

139505327_4196330397061094_2715844944016513323_n

139505327_4196330397061094_2715844944016513323_n