ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศศิชณา ดิษฐเจริญ นางสาวนฤมล สุวามิน นายวศิน แสงสิน
คณะครูโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดสื่อวีดิทัศน์ “การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21″
ในชื่อเรื่อง “เราพร้อม”รับชมผลงานได้ที่ลิงค์นี้