ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

FB_IMG_1556981088746