ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

277810879_5609304559096997_9074706642803660263_n