กิจกรรมหน้าแถว 10 พ.ย. 57

img00_n
กิจกรรมหน้าแถว 10พ.ย.57 ครูเวรประจำวันพบนักเรียนหน้าแถว
  1. ทุนการศึกษา นักเรียนคนใดที่ได้รับทุนการศึกษาให้รับผิดชอบติดตามข่าวสารจากครูนิศานาถ
  2. ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะมารร. ในวันพรุ่งนี้
  3. ให้นักเรียนป.6ที่ไปทัศนศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่พิพิธภัณฑ์ศิริราชออกมาเล่าเรื่องการไปทำกิจกรรมต่างๆ ที่นั่น.
  4. รองฯ ณัฏฐนิธิ ได้นำนักเรียนที่จะเป็นคณะกรรรมการสภานักเรียนมาแนะนำตัว และอบรมระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้อง รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ของคณะกรรมการนักรียน

2 1 img00_n