กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราฃูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

153241271_4304658356228297_4630752918677810660_o

153241271_4304658356228297_4630752918677810660_o152800873_4304661479561318_3057915804195560147_o