การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่

87052851_3253360808024729_4954323025945165824_o86490601_3253354201358723_831711010892021760_o

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์