การป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

289151824_5835353899825394_7442329001905848597_n

289151824_5835353899825394_7442329001905848597_n288922442_5835371549823629_7197288412334198240_n 288845347_5835365076490943_9198770167622987485_n